Τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών “… περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων …” για πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής

Ποσό περίπου 94 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 64 εκ. ευρώ θα προέλθουν από τα χρηματικά διαθέσιμα του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ, και μέχρι 30 εκ. € από τον κρατικό προϋπολογισμό, πρόκειται να διατεθεί σε δήμους προκειμένου να εξοφλήσουν άμεσα απλήρωτες υποχρεώσει τους σε ιδιώτες, που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.…


Δεύτερη κατανομή τακτικής επιχορήγησης από τους ΚΑΠ 2017 για τους Δήμους στο ίδιο ύψος των 106,8 εκ. €

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ


Έκτακτη χρηματοδότηση 2,2 εκατ. ευρώ σε Δήμους της χώρας

Το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.ΕΣ : Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ανταποκρινόμενος στα αιτήματα Δήμων της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις τοπικές κοινότητες, τους οικισμούς και περιοχές της χώρας, ενέκρινε εκτάκτως τις παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 2,2 εκατ. ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά για τα απαραίτητα έργα υποδομής. Με…


Προϋπολογισμός 2017 και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2016 για τους Δήμους, όσον αφορά την χρηματοδότηση τους από τους ΚΑΠ και την ΣΑΤΑ, πραγματοποιήθηκε κανονικά και όσον αφορά την απόδοση της τελευταίας δόσης των παρακρατηθέντων ύψους 214 εκ. €. Για το 2017 ο  Κρατικός Προϋπολογισμός  για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που ψηφίσθηκε τις 10 Δεκεμβρίου 2017 και είναι πλέον νόμος…


Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με 22 εκ. € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Η Υπουργική Απόφαση επιχορήγησης


Κατανομές πόρων στους Δήμους :

2η – 3η – 4η δόση τακτικής ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές σχολικών μονάδων 20 εκ. € Αφαλατώσεις Νησιωτικών Δήμων 2,1 εκ. €


Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Α΄ κατανομή έτους 2016.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ


Κατανομή 7,5 εκ. € σε Δήμους για Δημοτικούς Αστυνόμους από τους ΚΑΠ 2015, και 16 εκ. € από το 15% του ΤΑΠ και από τέλη διαφήμισης

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΠ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ


Κατανομή πιστώσεων στους Δήμους

Εργοστάσια αφαλατώσεων σε νησιωτικούς Δήμους 2,1 εκ. € Κατανομή δύο (2) δόσεων ΣΑΤΑ ύψους 23,4 εκ. € Κατανομή της υπόλοιπης ΣΑΤΑ 8ης – 12ης δόσης ύψους 58,6 εκ. € Κατανομή 3 δόσεων από τα παρακρατηθέντα ύψους 53,4 εκ. € Κατανομή 7,5 εκ. € σε Δήμους του Ν. Δωδεκανήσου    


Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού ύψους 213.875.000,00 €, έτους 2015, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ