ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Ο ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Ιθάκη όπου και ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τελείωσε το Μαθηματικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής Αθηνών και στη συνέχεια  σπούδασε  για 2 χρόνια στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) προγραμματισμό και ανάλυση συστημάτων Η/Υ.
Εργάστηκε στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στο Τμήμα Μακροοικονομικού Σχεδιασμού και Επεξεργασίας Προγραμμάτων, σαν αναλυτής συστημάτων Η/Υ για δύο χρόνια.
Στην συνέχεια στην ΕΕΤΑΑ στον Τομέα Οργάνωσης και Οικονομικών των ΟΤΑ, με το ίδιο αντικείμενο.
Τώρα είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής και Ανάπτυξης Φορέων της Τ.Α. στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν τα οικονομικά των Δήμων, σε επίπεδο δημιουργίας και λειτουργίας Βάσεων Δεδομένων, και μαθηματικών μοντέλων κατανομών πόρων στους Δήμους. Είνει επιστημονικό μέλος της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ και των Επιτροπών Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής.
Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Μούχα, και έχει δύο γιους.