Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 724.090,76 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιουλίου – Οκτωβρίου 2011, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010.


Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *