Κατανομές πόρων στους Δήμους από ΚΑΠ και ΣΑΤΑ το 2017, μέχρι σήμερα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *