Χρηματοδότηση Δήμων για αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας


Επιχορήγηση συνολικού ύψους 280.000 ευρώ, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους, δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση των δήμων είναι η παρακάτω :

 

ΠροσοτσάνηςΔράμας 55.000 €
Ύδρας Αττικής 20.000 €
Καστοριάς Καστοριάς 25.000 €
Άργους Ορεστικού Καστοριάς 15.000 €
Νικολάου Σκουφά Άρτας 40.000 €
Αγράφων Ευρυτανίας 30.000 €
Ζίτσας Ιωαννίνων 60.000 €
Ελασσόνας Λάρισας 35.000 €
 ΣΥΝΟΛΟ 280.000 €

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *