Τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών “… περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων …” για πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής


Ποσό περίπου 94 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 64 εκ. ευρώ θα προέλθουν από τα χρηματικά διαθέσιμα του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ, και μέχρι 30 εκ. € από τον κρατικό προϋπολογισμό, πρόκειται να διατεθεί σε δήμους προκειμένου να εξοφλήσουν άμεσα απλήρωτες υποχρεώσει τους σε ιδιώτες, που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Αυτό προβλέπει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από τον  Υπουργό Εσωτερικών  και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο νομοσχέδιο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου.

Επίσης όπως προβλέπεται στη ρύθμιση εφόσον  μετά την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων,  υπάρξει αδιάθετο ποσό, θα κατανεμηθεί σε δήμους της χώρας σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της παρ. 4 του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010.

 

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια, την Πέμπτη και να ψηφιστεί την ίδια ημέρα αργά το βράδυ.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *