Δεύτερη κατανομή τακτικής επιχορήγησης από τους ΚΑΠ 2017 για τους Δήμους στο ίδιο ύψος των 106,8 εκ. €


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *