Προϋπολογισμός 2017 και Τοπική Αυτοδιοίκηση


Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2016 για τους Δήμους, όσον αφορά την χρηματοδότηση τους από τους ΚΑΠ και την ΣΑΤΑ, πραγματοποιήθηκε κανονικά και όσον αφορά την απόδοση της τελευταίας δόσης των παρακρατηθέντων ύψους 214 εκ. €.

Για το 2017 ο  Κρατικός Προϋπολογισμός  για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που ψηφίσθηκε τις 10 Δεκεμβρίου 2017 και είναι πλέον νόμος του Ελληνικού Κράτους, προβλέπει τα εξής:

 • Περικοπή 220 εκ. € σε σχέση με το 2016, εκ των οποίων τα 214 εκ. € είναι από την λήξη του προγράμματος της απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων μέχρι το 2009.
 • Οι συνολικές μειώσεις που προβλέπονται αντιστοιχούν σε 2,5 μηνιαίες καταβολές τακτικής επιχορήγησης, για κάθε δήμο.
 • Επιβάλλει στην ΤΑ να αυξήσει, το 2017, τα έσοδα της από φόρους και τέλη. Μόνο για τα ανταποδοτικά τέλη προβλέπει αύξηση 14%.
 • Από την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3852/10 δεν αποδίδονται στους δήμους ούτε τα μισά.
 • Η προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων και κατά συνέπεια και των ΚΑΠ από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς να υπολογίζονται ΠΟΕ, θα έπρεπε να οδηγήσει σε αύξηση πόρων των δήμων κατά 400 εκατ. €.
 • Επιβάλλει στους δήμους, για το 2017, 70 εκ. € πλεονάσματα

Η εικόνα του Προϋπολογισμού 2017 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού μας επισημαίνει επίσης ότι οι μειώσεις που επιβάλλονται στους δήμους ξεπερνούν κατά 300% τις αντίστοιχες συνολικές μειώσεις της Γενικής Κυβέρνησης και οι επενδύσεις που αφορούν την ΤΑ, συνεχώς φθίνουν με αποτέλεσμα μεταξύ 2015 και 2017 να έχουν μειωθεί κατά 35%. Οι μειώσεις αυτές που προβλέπονται, όσο και να προσπαθήσουν οι δήμοι, θα επηρεάσουν και την προσφορά υπηρεσιών στους δημότες

Πρέπει: 

 1. Να εγγραφούν 214 εκατ. € στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017, ως η πρώτη δόση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων και παράλληλα να αρχίσει άμεσα η συζήτηση για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων.
 2. Να αποδοθεί η παρακρατηθείσα και μη αποδοθείσα δόση τακτικής επιχορήγησης του Δεκεμβρίου του 2013 ύψους 110 εκ. €
 3. Να κατανεμηθούν στους Δήμους οι πόροι του Λογαριασμού Εξυγίανσης οι οποίοι είναι τουλάχιστον 110 εκ. €.
 4. Να μην ισχύσει για το 2017 η παρακράτηση του 4% του Λογαριασμού Εξυγίανσης.
 5. Να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο Ν. 3852/2010.
 6. Να υπάρξει γενναία αύξηση του ΠΔΕ με ειδικό κωδικό, για τα δημοτικά έργα.

Οι Δήμοι έχουν υποστεί μειώσεις που ξεπερνούν το 65%, με αποτέλεσμα αυτές να αγγίζουν τον πιο σκληρό πυρήνα των ανελαστικών τους δαπανών.

Η απόδοση μέρους της νέας γενιάς παρακρατηθέντων είναι απαραίτητη, ώστε οι δήμοι να μπορέσουν να εκτελέσουν τους προϋπολογισμούς τους χωρίς μειώσεις και χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις των πολιτών με επιπλέον τέλη.

Διαφορετικά όσο και να προσπαθήσουν οι δήμοι, θα επηρεαστεί και η προσφορά υπηρεσιών στους δημότες και είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο βάρος ειδικά των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής, το έχουν αναλάβει οι δήμοι.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *