Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με 22 εκ. € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους


Η Υπουργική Απόφαση επιχορήγησης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *