Μήνας: Σεπτέμβριος 2023

Εγκύκλιος υπ’ αριθμόν 1095/22-9-23 για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου 2023, όπου απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία. Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Νομοθεσία σχετικά με την αρμοδιότητα καθαρισμού ρεμάτων

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 4071/2012 ΑΡΘΡΟ 204 Ν. 3852/2010 ΑΡ. 224 Ν. 4555/2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΓ 2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΤ 2022