Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ εδώ