Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Αττικής εξελέγη Δήμαρχος Γαλατσίου Γεώργιος Μαρκόπουλος


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *